Afdelingen aan zet bij de RES!

Elk RES-gebied werkt aan het vinden van zoekgebieden om grondgebonden opstellingen van zonnepanelen en grootschalige opwek van windenergie te ontwikkelen. Afgelopen periode hebben alle afdelingen hard kunnen werken aan een regionaal bod binnen de regionale energiestrategie (RES).

Klik hier voor meer info over het RES- proces.

Elk RES-gebied werkt aan het vinden van zoekgebieden om grondgebonden opstellingen van zonnepanelen en grootschalige opwek van windenergie te ontwikkelen. 

Deze ontwikkelingen hebben impact op de beschikbaarheid van ruimte voor de land- en tuinbouwsector maar ook voor de mogelijkheden in het gebied, denk bijvoorbeeld aan kavelruil, water- en klimaatopgaves maar ook biodiversiteitsdoelstellingen.

Vanuit LTO Noord is eind 2019 gewerkt aan het opstellen van een potentieel bod per gemeente waarin is vermeld hoeveel energie kan worden opgewekt met agrarische daken en toepassing van kleine windmolens op het eigen bouwblok van de ondernemer. Deze berekeningen zijn onder andere gemaakt op basis van de ledenraadplegingen zon en wind die eerder zijn uitgevoerd. Naast het cijfermatig bod is gewerkt aan een visie met standpunten waarmee onze afdelingen per gemeente gericht in gesprek kunnen. Deze documenten zijn later in te zien op de website van LTO Noord.

Begin januari zijn er drie regionale RES-dagen gehouden vanuit LTO Noord. De eerste dag was op 8 januari in Noord-Holland. Op deze RES-dag zijn de afdelingen van Noord-Holland geïnformeerd over het proces dat momenteel wordt doorlopen en welke stappen zij kunnen nemen. Het informatieve deel gaf inzicht in verschillende energietoepassingen. Na de lunch zijn verschillende werktafels opgezet en is met elkaar besproken welke inzet per gemeente mogelijk is. Op basis van het potentieel bod, standpunten en visie maar vooral de regionale situatie, kansen en mogelijkheden.

Voor individuele ondernemers is ook een rol weggelegd. Bijvoorbeeld om input te leveren bij regionale ateliers of draagvlaksessies. Informeer bij de uw afdeling wat de mogelijkheden zijn.