Kleine windmolen Jan Poppe

Boerderijmolens in opmars

Het afgelopen jaar is in West-Nederland een inventarisatie uitgevoerd om in kaart te brengen welke en hoeveel agrarische ondernemers een molen van maximaal 35 meter ashoogte op het eigen bouwblok willen bouwen. LTO Noord ziet kansen in het bundelen van deze aanvragen, vandaar dat er een pilot is gestart.

In de LTO Noord-afdeling Alphen-Nieuwkoop hebben verschillende ondernemers de wens uitgesproken met elkaar een vergunning aan te vragen. De gemeente ziet kansen om in één keer een bouwvergunning te geven voor meerdere molens. LTO Noord verzorgt deze aanvraag door per ondernemer de technische en financiële haalbaarheid per locatie in beeld te brengen. Door de aanvraag met elkaar aan te bieden kan het proces van vergunning worden versneld.

Voor ondernemers biedt het kansen om productie van zonne- en windenergie op eigen erf te combineren. De verschillende zonnescans in Kaag en Braassem laten zien dat investeren in zonnepanelen op het dak vaak samengaat met het investeren in netverzwaring. Dat betekent het verhogen van de doorlaatwaarde en capaciteit in de meterkas met aansluitingen van minimaal 3 keer 80 Ampère. Zonnepanelen gebruiken voor maximaal 1.000 uren per jaar de netaansluiting waarmee de kosten voor verzwaring per uur doorberekend relatief hoog zijn. 
Windmolens produceren meer uren energie en produceren ook in de maanden dat de zon minder schijnt. De kosten voor netverzwaring worden hierdoor over meer uren verdeeld, de kosten per eenheid geproduceerde energie dalen daarmee ook. De verhouding tussen het aantal panelen en de windmolen kan bepalend zijn voor het rendement van de investering.

Aanmelden voor de pilot
Ondernemers met een relatief hoog verbruik en een relatief kleine aansluiting die mee willen doen aan deze pilot kunnen zich aanmelden bij Erwin Haveman, projectadviseur Klimaat en Energie in West Nederland via ehaveman@ltonoord.nl