Vraagbundeling zonnepanelen

Uitbreiding pilot zonnedaken

Problemen rondom netverzwaring en netcapaciteit worden in bepaalde gebieden groter, ondernemers kunnen minder gemakkelijk grote zonne-installaties op daken aansluiten op het net. Afgelopen jaar is er een pilot gestart in Kaag en Braassem om hieraan te werken.

Vroegtijdig inzicht hebben in ondernemerswensen is daarbij van groot belang. Ondernemers die het dak willen gebruiken voor een businesscase van zonne-energie hebben daarbij verschillende stappen te nemen. In de pilot krijgen ondernemers via informatieavonden een beeld welke stappen er genomen moeten worden alvorens de installatie werkt. Zodoende kan per dak een keuze worden gemaakt over bijvoorbeeld installatie, capaciteit en financieringsconstructie. De verschillende keuzes worden opgenomen in de zonnescan per bedrijf.

LTO Noord werkt samen met de lokale netbeheerder aan een overzicht op welke termijn en voor hoeveel capaciteit ondernemers het dak willen benutten. Deze optelling van scans geeft een regionaal beeld waarbij een inschatting kan worden gemaakt of het net op dit moment voldoende capaciteit biedt of niet. Als dat niet zo is kan worden bepaald welke maatregelen op korte en lange termijn genomen moeten worden.

Deze pilot wordt dit jaar uitgebreid in een drietal gebieden in Noord-Holland Noord en gemeenten rondom Kaag en Braassem. Doel van de uitbreiding van deze pilot is onderzoeken of deze aanpak multifunctioneel is voor gebieden met elk een eigen uitdaging. In verschillende gebieden waar de pilot wordt gedaan is de netcapaciteit op orde maar in een aantal gebieden ook niet, heeft het gebied een beschermde status of is de bekabeling onvoldoende op voorhand.

In deze gemeenten wordt deze pilot uitgevoerd:

  • Kaag en Braassem
  • Alphen aan den Rijn
  • Nieuwkoop
  • Bodegraven-Reeuwijk
  • Zoeterwoude
  • Zuidplas
  • Waddinxveen
  • Drechterland
  • Beemster
  • Hollands Kroon

Aanmelden voor de energiescan?
Vul dan uw gegevens in op: www.ltozonopdak.nl