Hoogspanningskabels

Capaciteit energienet schiet tekort

Netbeheerder Liander investeert honderden miljoenen euro’s in de verzwaring van de energie-infrastructuur in West-Nederland. Beleidsadviseur Erwin Haveman van LTO Noord regio West juicht die inspanning toe, maar verwacht dat nog veel grotere bedragen nodig zijn.

Dit is pas het begin van een enorme operatie’, voorspelt Haveman, die in West-Nederland diverse pilots begeleidt om energie-initiatieven in de agrarische sector collectief op te pakken. ‘We doen dit in nauwe samenwerking met Liander die onze inventarisaties in het landelijk gebied nauwlettend volgt.
Afhankelijk van de bedrijven die op korte termijn serieus willen investeren, wordt de komende weken eerst in Kaag en Braassem doorgerekend wat de gevolgen zouden zijn voor het elektriciteitsnet.

In een persbericht signaleert Liander dat het stroomnet op steeds meer plekken vol raakt, vooral door de toenemende vraag van zonneparken, datacenters en energie-intensieve sectoren als de glastuinbouw. ‘Dat gaat dus zeker op voor West-Nederland, waar we volop met die activiteiten te maken hebben’, zegt de beleidsadviseur.
Door de beperkte netcapaciteit komt het steeds vaker voor dat ondernemingen die willen investeren in duurzame energie, hun plan moeten aanhouden tot de infrastructuur is opgewaardeerd. Vooral in het landelijk gebied zijn dat flinke investeringen, weet Haveman.
‘Niet alleen vanwege de bouw van transformatorstations om de energie te bundelen, maar ook omdat de bekabeling vaak niet volstaat om teruglevering van energie mogelijk te maken.’

Dure aangelegenheid 
Om dat aan te passen, is dus echt een dure aangelegenheid, stelt de beleidsadviseur. ‘Vanwege de lengte, maar ook de complexiteit van de aanleg. Vaak is er ook te weinig grond voor de systemen en om nieuwe zwaardere kabels te trekken. Als dit op of over particuliere grond moet, vergt dat ook vaak een lange voorbereiding.’
Regio’s en gemeenten die er volgens Haveman in Zuid-Holland uitspringen zijn: ‘Boskoop, waar een nieuwe aansluiting op het hoogspanningsnet moet worden gerealiseerd. Dat kan vier tot vijf jaar duren. En in de gemeente Nieuwkoop wordt eerst gekeken hoe vraag en levering van energie slimmer kunnen worden gecombineerd.’
In Noord-Holland liggen de grote knelpunten vooral in Hollands Kroon. ‘Daar zitten relatief grote opwekkers en verbruikers van energie. Er gaat veel tijd en geld zitten in het ophogen van de netcapaciteit, ook vanwege de uitgestrektheid van het gebied.’

Bron: Nieuwe Oogst