Energieneutraal ondernemen met Zon op Dak van LTO Noord

Energieneutraal én rendabel agrarisch ondernemen is een wens van veel boeren. Er zijn vele aanbieders en daardoor zie je door de bomen het bos soms niet meer. LTO Noord ontzorgt de ondernemer bij de keuze voor de inzet van duurzame zonne-energie. Het project Zon op Dak biedt agrarische ondernemers kansen die zeer rendabel zijn. Mede door de beschikbaarheid van de subsidieregeling Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Aan het project kunnen álle agrarische ondernemers in de gemeenten Beemster, Drechterland en Hollands Kroon meedoen.

De ervaring leert dat ondernemers vragen hebben als: Wat leveren zonnepanelen mij uiteindelijk op? Is mijn dakconstructie sterk genoeg? Kan ik de investering wel dragen? Goed onafhankelijk advies is belangrijk in de beginfase en dat doet LTO Noord met Zon op Dak.

Persoonlijke Energiescan
Het project bestaat uit het maken van een energiescan, een berekening aangaande de benodigde investering, de mogelijkheid wat betreft aansluiting op het elektriciteitsnet en de terugverdientijd van de installatie. Hierdoor wordt duidelijk of het financieel en technisch haalbaar is om zonnepanelen op het dak te plaatsen. De eigen bijdrage is € 300,- ex. BTW per energiescan. De meerkosten van de persoonlijke energiescan nemen LTO-Noord, de gemeente en de provincie Noord-Holland voor haar rekening.

Tips van ervaringsdeskundige
Gijs Nieuwenhuis van Maatschap Nieuwenhuis-Akkerbouwbedrijf in Boesingheliede: “De Energiescan Zon-op-Dak heeft mij inzicht gegeven in de mogelijkheden voor ons bedrijf om met zonne-energie aan de slag te gaan, ook in welke kosten en opbrengsten hierbij komen kijken.

Het geeft inzicht in de te nemen stappen, maar ook in de leveranciersmarkt, de werking van de subsidie (SDE) en de financiering. Zon-op-Dak is zeker aan te raden; ik heb veel gehad aan het advies. Nieuwe deelnemers wil ik de tip meegeven om erop te letten dat na de start van het traject snel doorgegaan wordt met de vervolgstappen, bijvoorbeeld het verkrijgen van de financiering. Het hele proces neemt best wat tijd in beslag.”

Met de zonnepanelen kunnen boeren voorzien in de energiebehoefte van het eigen bedrijf. Wie capaciteit over heeft, kan het verhuren aan energiebedrijven of coöperaties. Dat kan een extra maandinkomen opleveren afhankelijk van de grootte van het dak. 

De lokale netbeheerder is betrokken om de kansen en uitdagingen in beeld te brengen en waar mogelijk op te lossen.

Aanmelden voor de energiescan?
Vul dan uw gegevens in op: 
www.ltozonopdak.nl

Meer informatie?
Neem voor meer informatie over Zon op Dak contact op met LTO Noord-projectleiders Wouter Veefkind (wveefkind@projectenltonoord.nl) en Gert-Jan van Essen (gjvessen@projectenltonoord.nl) of bel naar 088 888 6677.