Kleine windmolen Jan Poppe

'Boerderijmolen is maatwerk'

De randvoorwaarden die nodig zijn om een kleine windmolen op boerderijen rendabel te maken, zijn zeer divers. Een boerderijmolen blijft om die reden maatwerk, concludeert LTO Noord na een eigen onderzoek.

LTO Noord heeft dit jaar een praktijkstudie gedaan naar windmolens met een ashoogte van maximaal 35 meter. In Alphen aan den Rijn werd voor diverse bedrijven de businesscase berekend met als doel de financiële haalbaarheid in beeld te krijgen als basis voor een collectieve vergunningaanvraag. Per bedrijf verschillen het verbruik en de bestemming van de opgewekte energie.

Het rendement is per bedrijf afhankelijk van veel factoren. Dat is terug te zien in de resultaten wat betreft rendement van investeren. Het laagste nettorendement komt uit op -1,3 procent, het hoogste rendement is 7,1 procent. Ook de terugverdientijd schommelt flink, tussen de acht en dertien jaar.
Om die reden blijft het volgens LTO Noord een maatwerkoplossing om de boerderijmolen een goede plek op het erf te kunnen bieden. Ook is er planologisch maatwerk nodig voor deze molens. De organisatie verwacht dat de keuzes die ondernemers maken voor boerderijmolens, ook divers zullen blijven, aangezien blijkt dat hogere windmolens niet standaard meer rendement op de investering opleveren.

Lees hier meer over het onderzoek: Resultaten praktijkstudie kleine windmolens

Bron: Nieuwe Oogst