Verdienen aan de zon!

Zonnepanelen op daken leveren voor bijna alle ondernemers rendement op. Op dinsdag 27 oktober heeft LTO Noord middels een webinar tekst en uitleg gegeven in het kader van het project ‘Zon op Dak’.

Met de openstelling van de SDE++ regeling dit najaar bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. In diverse gemeenten ondersteunt LTO Noord middels het project ‘Zon op Dak' ondernemers bij het verdienen aan het eigen dak. 

Voordat u zonnepanelen op het dak aanbrengt is het van belang dat u zich goed informeert. Wilt u bijvoorbeeld gebruik maken van een salderingsregeling met een kleinverbruikersaansluiting? Of juist het hele dak benutten en een SDE-aanvraag doen? En hoe gaat u dit verdienmodel financieren? 
Diverse vragen zijn behandeld in het webinar Zon op Dak. U vindt het webinar op deze pagina: www.ltozonopdak.nl 

In een aantal gemeenten werkt LTO Noord aan een gebiedsmatige agenda voor netverzwaring. Indien uw bedrijf gevestigd is in een van de deelnemende gemeenten kunt u gebruik maken van het aanbod om voor uw bedrijf een businesscase te laten berekenen voor (nog meer) zonnepanelen op het dak. Op basis van deze businesscase-berekening kunt u als ondernemer een weloverwogen besluit nemen of u gebruik maakt van SDE++ ronde, of dat u op een later moment dit jaar gebruik maakt van de salderingsregeling. LTO Noord zal zorg dragen voor het opstellen van een onafhankelijk rapport, waarbij het uitgangspunt is dat de berekening gemaakt wordt met het doel maximaal rendement te halen uit de gewenste energietoepassing.

Diverse bedrijven hebben de afgelopen maanden een energiescan aangevraagd, op basis hiervan kunt u subsidie aanvragen. Op 24 november 2020 gaat de najaarsronde van de SDE++ regeling open. U kunt tot 17 december een aanvraag indienen. 
Bij het aanvragen van de subsidie wordt een haalbaarheidsstudie gevraagd, u kunt de aangevraagde scan daarvoor inleveren.
De afgelopen jaren zijn de subsidiebedragen voor zonne-energie gedaald. Naar verwachting zal het aanvragen van subsidie over een aantal jaren niet meer mogelijk zijn. 

Heeft u vragen, of wilt u subsidie aanvragen of zelfs realiseren!? Neem dan contact op met LTO Noord via www.ltozonopdak.nl 

Lees hier in welke gemeenten LTO Noord actief is met het project ‘Zon op Dak’.