Geef jouw mening: ledenraadpleging RES West-Nederland

Wij zijn benieuwd hoe jij kijkt naar de RES-strategie. Welke mogelijkheden of kansen zijn er? Of levert de RES juist minder ontwikkelingsruimte op? Bijvoorbeeld door de komst van een zonnepark op naastgelegen gronden.

Uitnodiging ledenraadpleging RES – geef je mening: woon je in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht of Flevoland, doe dan mee aan de online ledenraadpleging: klik hier.

Zo help je ons om in beeld te krijgen welk individueel belang ondernemers hebben bij de RES en waar wij als LTO Noord, samen met de bestuurders mee aan de slag kunnen.

Intensief proces
LTO Noord heeft een intensief proces in gang gezet waar alle LTO Noord afdelingen vanaf medio novembermee aan de slag zijn gegaan. In samenwerking met Ton van Schie, LTO Noord themahouder Energie West-Nederland, hebben we leden en bestuurders geïnformeerd over de stand van zaken rondom de Regionale Energie Strategie (RES). Alles met als doel om jou, als lid, te helpen met het bepalen of de RES een kans of een bedreiging is voor jouw bedrijf(sontwikkeling).

Samen werken aan een plan 
Voor de totstandkoming van de RES werkt elk gebied aan een plan voor het opwekken van duurzame energie uit zon en wind op (landbouw)grond. Op 1 april 2021 wordt de eerste versie van de RES-documenten opgeleverd aan het Rijk. In dit plan is vermeld hoeveel hectare zon op land en hoeveel windturbines er geplaatst zullen worden tot 2030. Deze eerste versie geeft ook aan waar deze gerealiseerd mogen én kunnen worden.

In samenwerking met afdelingsbestuurders werken wij aan een gedegen inzet om zowel jouw individuele belang als het gemeenschappelijke belang te dienen.  Door de ledenraadpleging in te vullen nemen we jouw belang mee bij de totale inbreng die wij medio februari leveren in de RES.

Kortom, laat je stem horen en vul de ledenraadpleging in! Naar verwachting vraagt het 5 tot 10 minuten en invullen levert ons zeer waardevolle informatie op. Je kunt tot uiterlijk 3 januari 2021 deelnemen.

Terugblik RES-webinar 7 december
Het webinar op 7 december was vooral bedoeld om jou als lid, en onze bestuurders, te informeren over de RES en de inzet die wij (kunnen) leveren. Het webinar is hier terug te kijken.

Vragen over netcongestie
Tijdens het webinar kwamen er veel vragen binnen over de netcongestie. Verschillende agrarische ondernemers hebben de afgelopen jaren SDE-subsidie aangevraagd, daarin was de nettoets nog geen verplichting. Na beschikking van de subsidie zijn deze ondernemers aan de slag gegaan met het realiseren van het project, maar kwamen tot de ontdekking dat het terug leveren van energie (nog) niet mogelijk is en dat daardoor de SDE-beschikking kan komen te vervallen. LTO Noord verwacht dat ondernemers hier in beperkte mate mee geconfronteerd worden maar vraagt leden zich te melden. Heb je een SDE-beschikking maar kun je niet terugleveren,meld ons dit dan via het formulier: melding SDE-beschikking.

Vervolg proces
Vanaf medio januari zullen wij RES-vragenuren organiseren, hierover later meer informatie. Op deze manier zullen wij, gezamenlijk met leden en afdelingsbestuurders, per RES-gebied onze inbreng verder bespreken en uitwerken. Hierdoor komen we tot een inbreng die rekening houdt met het belang van jouw als lid en sector(en).

Mocht je naar aanleiding van dit proces vragen hebben, neem dan gerust contact op met Ton van Schie (infoboerderie@gmail.com) of Erwin Haveman (ehaveman@ltonoord.nl).