Informatiepagina RES West-Nederland

De regionale energie strategieën (RES) kunnen van grote invloed zijn op de ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische sector. Door de plaatsing van zonneparken en windturbines in het landelijk gebied bijvoorbeeld.

In de 12 RES-regio’s in West-Nederland zijn onze bestuurders al geruime tijd betrokken, deze pagina biedt een overzicht van het dossier. Naast de vermeldingen van RES-regio’s kunnen onze leden en bestuurders ook de standpunten en potentieel-berekeningen terug vinden.

Websites RES-regio's
De diverse RES regio’s hebben een eigen structuur om te komen tot een definitief bod. Hieronder vind je de website van elke RES-regio waar regelmatig nieuws en documenten worden gepubliceerd:

Potentiële inbreng per RES (versie 1)
Per RES-regio is een document opgemaakt waarin o.a. is aangegeven wat de sector de komende jaren zou kunnen realiseren, onderverdeeld naar gemeente. Hierin is de potentie opgenomen voor energietoepassingen zonne-energie en kleine windmolens.
Een overzicht hiervan is hier te vinden: Potentieelberekeningen RES-gebieden

Documenten

Vragen?
Neem contact op met Ton van Schie, themahouder Energie regio West, bereikbaar via infoboerderie@gmail.com.