Project Zon op Dak in regio West

Via een gebiedsgerichte aanpak stimuleert LTO Noord zonnepanelen op agrarische daken. Hiermee wordt bijgedragen aan de energietransitie, zonder dat daarvoor landbouwgrond opgeofferd moet worden.

“Uit onderzoek blijkt dat in Zuid-Holland veel potentiële ruimte is voor zonnepanelen op agrarische daken. Daarbij geven de agrarisch ondernemers in Zuid Holland aan dat ze hun dak ter beschikking willen stellen ten behoeve van energieproductie. Zonnepanelen zijn voor agrarische ondernemers, zowel voor groot- als kleinverbruikers, een aantrekkelijke manier om financieel voordeel te halen. “Toch zijn er uitdagingen voor ondernemers voordat zij een keuze maken om panelen op het dak aan te brengen, bijvoorbeeld verzwaring van de netaansluiting of het rond krijgen van subsidie en de financiering. Voldoende uitdagingen voor ondernemers waarbij wij ze graag willen helpen” , aldus Erwin Haveman, specialist klimaat en energie bij LTO Noord.  

Gebiedsgerichte aanpak
LTO Noord werkt samen met gemeentes, provincies, Rabobank, Liander en diverse andere partners aan Zon op Dak projecten in meerdere gebieden. Ondernemers worden met een gebiedsgerichte aanpak gefaciliteerd om zonnepanelen op hun daken te laten monteren. De lokale netbeheerder is betrokken om de kansen en uitdagingen in beeld te brengen en waar mogelijk op te lossen. 

Extra inkomen
Met zonnepanelen kunnen boeren voorzien in de energiebehoefte van het eigen bedrijf of een extra maandinkomen. Dankzij de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is nu een uitstekend moment voor agrarisch ondernemers om de mogelijkheden naar zonnepanelen op hun bedrijfsdak te onderzoeken. Investeren in zonnepanelen draagt bij aan de energietransitie zonder dat daarvoor kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd voor zonneparken.

Energiescan
In het project wordt een bedrijfsspecifieke en onafhankelijke energiescan aangeboden. Deze scan maakt het voor agrarisch ondernemers inzichtelijk of het plaatsen van zonnepanelen een verstandige bedrijfsinvestering is, geeft inzicht in terugverdientijd en vormen van financiering, waaronder de salderingsregeling en het aanvragen van SDE+-subsidie. Op basis van de scans kan de netbeheerder de geplande netverzwaring gerichter aanpakken.

Aanmelden voor de energiescan?
Vul dan uw gegevens in op: www.ltozonopdak.nl

Lopende Zon op Dak projecten

Kaag en Braassem

Nieuwkoop

Drechterland

Alphen aan den Rijn

Beemster

Zoeterwoude

Bodegraven-Reeuwijk

Zuidplas & Waddinxveen

Hollands Kroon