Muizenschade in beeld

Op veel plaatsen in de open veen- en kleigebieden in Friesland en elders in Nederland is momenteel sprake van een muizenuitbraak. De muizen vreten gras en wortels aan. Percelen met veel muizenschade zijn te herkennen aan kale plekken in het gras en de vele holletjes. Percelen kunnen zelfs helemaal kaal worden gevreten. Dat speelt vooral in het winterhalfjaar wanneer de grasgroei stil ligt maar de muizen nog actief zijn. Muizenuitbraken zijn sinds aantal jaren een terugkerend fenomeen in Nederland. Voor boeren in de klei- en veengebieden is het belangrijk te weten waar en wanneer dat het geval is. 
LTO Noord Provincie Friesland is in samenwerking met Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en Altenburg & Wymenga een project gestart om muizenschade in beeld te brengen.

Op deze site vindt u actuele informatie over de huidige muizenplaag, achtergrondinformatie over muizenplagen en informatie over te nemen maatregelen.

Met behulp van een viewer wordt de muizenuitbraak in het zuidwestelijke deel van Friesland in graslanden in beeld gebracht. U kunt aan de hand van recente satellietbeelden zien in welke gebieden en hoe de muizenuitbraak zich ontwikkelt. Ga naar de viewer.
Daarnaast worden actuele gegevens verzameld door vrijwilligers over de muizenstand op percelen in hun omgeving. Deze gegevens zijn zichtbaar op de Muizenmonitor.

Wie meer wil weten over de achtergrond van muizenuitbraken en de historie van muizenuitbraken in ons land kan de pagina met achtergrondinformatie raadplegen. Aan de hand van het onderzoek dat is uitgevoerd na de uitbraak in 2014-2015 is op deze site ook een overzicht van mogelijke maatregelen opgenomen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de grootste schade te voorkomen. De focus ligt daarbij op de graslanden.

Roel Visser

Roel Visser

Beleidsadviseur

 

Neem contact op

 
 
 
 

Muizenschade in beeld

Lees meer

Muizenmonitor

Lees meer

Muizenplagen

Lees meer

Maatregelen

Lees meer