Muizenschade in beeld via satellietbeelden

Op veel plaatsen in de open veen- en kleigebieden in Friesland en elders in Nederland is momenteel sprake van een muizenuitbraak. LTO Noord is een project gestart om muizenschade in beeld te brengen.

Dit project is in samenwerking met Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en Altenburg & Wymenga.

De muizen vreten gras en wortels aan. Percelen met veel muizenschade zijn te herkennen aan kale plekken in het gras en de vele holletjes. Percelen kunnen zelfs helemaal kaal worden gevreten. Dat speelt vooral in het winterhalfjaar wanneer de grasgroei stil ligt maar de muizen nog actief zijn. Muizenuitbraken zijn sinds aantal jaren een terugkerend fenomeen in Nederland. Voor boeren in de klei- en veengebieden is het belangrijk te weten waar en wanneer dat het geval is. 

Op deze webpagina vindt u actuele informatie over de huidige muizenuitbraak, achtergrondinformatie over muizenuitbraken en informatie over te nemen maatregelen.