Natuurinclusieve landbouw regio West

Het Noord-Hollandse platteland als natuurinclusieve proeftuin
Iedere agrarische ondernemer is een trotse beheerder van landbouwinclusieve natuur en investeert in de bodem, het water of de lokale biodiversiteit op zijn of haar bedrijf. Voor het project ‘Natuurinclusief ondernemen Noord-Holland’ gaat LTO Noord samen met ondernemers uit Noord-Holland onderzoeken welke investeringen er momenteel worden gedaan in natuurinclusieve verdienmodellen. Daarnaast zal worden gekeken welke natuurinclusieve verdienmodellen en keteninnovaties op afdelingsniveau in potentie kunnen leiden tot een financiële meerwaarde van het agrarisch product. Hierdoor wordt voor agrariërs inzichtelijk welke investeringen in bodem, water en biodiversiteit leiden tot een veerkrachtig natuurinclusief verdienmodel. 

Om op gebiedsniveau inzicht te verschaffen waar en welke investeringen in kennis, geld, wet- en regelgeving nodig zijn voor de opschaling en draagvlakvergroting van natuurinclusieve verdienmodellen gaat LTO Noord de samenwerking aan met de 13 Noord-Hollandse LTO Noord-afdelingen, agrarische collectieven, Greenport Noord-Holland Noord, Milieufederatie Noord-Holland en de provincie Noord-Holland.

Interesse in de mogelijkheden van natuurinclusief ondernemen?
Bent u als ondernemer enthousiast om uw ervaring met investeringen in duurzaam bodem-, water- en biodiversiteitsbeheer onderling te delen? Wilt u als ondernemer weten welke keteninnovaties leiden tot een meerwaarde van agrarische producten die voortkomen uit investeringen in bodem, water en biodiversiteit?  Geïnteresseerde en enthousiaste ondernemers, actief in het beheer en behoud van het Noord-Hollandse landschap, zijn van harte welkom uitgenodigd bij het project aan te sluiten.  Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en mijlpalen van het project Natuurinclusief Ondernemen Noord-Holland. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Sjoerd Pietersen.  

Sjoerd Pietersen

Projectadviseur regio West

O.a. Natuurinclusieve landbouw, BIMAG, Bodem als ecosysteemversterker

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.