Ga mee op excursie en denk mee over het ideale agrarische verdienmodel

Hoe kunnen succesvolle initiatieven en verdienmodellen op het gebied van Natuurinclusieve landbouw worden opgeschaald? En hoe kan een bredere toepassing onder agrarische ondernemers worden versneld? In het actieplan Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw wordt na een vijftal excursies, workshops en bijeenkomsten, een door agrariërs gedragen, advies gegeven aan de provincie Noord-Holland.

Op dit moment zijn er verschillende studiegroepen, agrarische initiatieven en projecten waarin zowel het verdienmodel van de ondernemer als natuur inclusieve landbouw centraal staat. Dit bleek uit de ledenraadpleging Natuurinclusieve Landbouw Noord-Holland van LTO Noord regio West.

Excursies, bijeenkomsten en workshops - ben je er bij?
Om deze verdienmodellen en maatregelen in beeld te krijgen organiseert LTO Noord Regio West samen met de Milieufederatie Noord Holland een vijftal excursies, bijeenkomsten en workshops. Benieuwd welke dit zijn en wil je je aanmelden voor 1 of meerdere excursies? Zie onderstaand overzicht en voor meer informatie of om je aan te melden, klik hier.

  • Bijeenkomst over het vergroten van de afzet van lokaal geproduceerde producten in lokale supermarktketens
  • Workshop ‘Een verbeterde prijs voor het het natuurinclusieve landbouwproduct: Onderhandelen en Pitchen’

Voor meer informatie en om aan te melden: klik hier.

Welke maatregelen en projecten zijn nu echt effectief?
Doel van deze projecten is dat er naast agrarische productie, kosten worden bespaard of dat er wordt verdiend aan maatregelen die bijdragen gezonde bodems, schoon water en een verhoogde (bodem)biodiversiteit. De vraag is echter welke projecten en maatregelen effectief bijdragen aan het verdienmodel en daarnaast praktisch uitvoerbaar zijn voor de agrarische ondernemer. De inzichten die agrarische ondernemers en ervaringsdeskundigen op doen tijdens deze excursies, bijeenkomsten en workshops opdoen worden opgenomen in het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Verdienmodellen.