natuurinclusief met koeien

Natuurlijk Kapitaal helpt opnieuw Overijsselse boeren natuurinclusief ondernemen

Natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit zijn termen die we steeds vaker horen. Maar hoe kan dit toegepast worden op een boerenerf? Uit het project Natuurlijk Kapitaal, dat in 2019 geëindigd is, bleek dat veel boeren uit Overijssel behoefte hebben aan meer inspiratie en meer kennis over dit onderwerp. Daarom zijn we trots dat we een vervolg kunnen geven aan het succesvolle project Natuurlijk Kapitaal. Natuurlijk Kapitaal is een project van LTO Noord en valt onder het programma Natuur voor Elkaar van de Provincie Overijssel.

Het informeren en inspireren over natuurinclusieve landbouw in de provincie Overijssel is het doel wat vanuit Natuurlijk Kapitaal nagestreefd wordt. Daarnaast worden agrarische ondernemers uit Overijssel die al ideeën hebben om groener te ondernemen ondersteund bij het zetten van de eerste stappen. Zo kunnen er nog meer agrarische ondernemers geholpen worden om hun ambities op het gebied van biodiversiteit na te streven.

Natuurlijk Kapitaal iets voor u?
“Natuurinclusieve landbouw is een kwestie van beginnen en uitproberen wat werkt en past op het bedrijf. Begin geleidelijk, u hoeft namelijk niet direct uw hele bedrijfsvoering om te gooien. Begin bijvoorbeeld met erfbeplanting, een rand van je perceel vrijmaken voor bloemen of inrichten voor weidevogels”, aldus projectleider Ankie de Jong over de ervaring van de deelnemers van vorig jaar.

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in dit project en opzoek naar meer informatie? Neem dan een kijkje op de projectpagina en schrijf u in voor de nieuwsbrief.