|||

Netwerk Praktijkbedrijven

In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniakemissies en methaanemissie fors gereduceerd te zijn. Alleen hoe haalbaar is dat in de gangbare praktijk van alledag? De koolstof- (C) en stikstof- (N) kringlopen zijn geen onbekenden. Er is echter nog onvoldoende bekend over de invloed van reductiemaatregelen voor ammoniak op de reductie van methaan, en vice versa. Binnen Netwerk Praktijkbedrijven gaan alle partijen samenwerken aan praktijkonderzoek en dus werkbare oplossingen. We willen laten zien dat reductie hand in hand kan gaan met behoud van economisch perspectief. Met oog voor de meerdere opgaven die gelijktijdig op het erf landen en inzet op meerdere bedrijfsonderdelen vragen. Met oog voor verschillen per bedrijf en regio. Ook omdat we allemaal, inclusief de overheid, het belangrijk vinden dat er ondanks alle uitdagingen ook kansen zijn en er een gezonde melkveehouderijsector in Nederland blijft.

Lees verder

Cathy van Dijk

Projectleider LTO Noord

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.