Proeftuin Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland stimuleert met het project Proeftuin Vruchtbare Kringlopen, LTO Noord om samen met de agrariërs van de verschillende sectoren nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten om kringlopen te sluiten.

Met als doel concrete praktijkgerichte activiteiten te ontwikkelen om samen aan de slag te gaan met het sluiten van kringlopen.

 

   

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 

Eveline Westereng

Eveline Westeneng

Projectadviseur LTO Noord

ewesteneng@ltonoord.nl / 06-14234974

Persoon vrouw

Marieke van Leeuwen

Projectadministratie Projecten LTO Noord

Persoon man

Erwin Haveman

Contactpersoon zuiveringsplicht ondersteunend glas

Persoon man

Kees van Vuuren

Projecten LTO Noord

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.