Melkvee

Melkveehouders in Zuid-Holland: deel uw ervaring in de praktijk-kring biodiversiteit

Al enige tijd op weg met biodiversiteit en klaar voor een stap vooruit? Meld u dan aan voor de praktijk-kring biodiversiteit en wordt geholpen met een concreet bedrijfsplan om de biodiversiteit op het bedrijf naar een hoger plan te tillen.

In de provincie Zuid Holland wordt momenteel het project: ‘Proeftuin Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland’ uitgerold. Als onderdeel daarvan komt er een praktijk-kring biodiversiteit en daarom zijn wij op zoek naar melkveehouders in Zuid-Holland, die hun kennis en ervaring willen delen en de stap vooruit willen maken. 

Wat is de praktijk-kring biodiversiteit?

  • 10 tot 12 melkveehouders die al enige tijd op weg zijn met biodiversiteit en een stap vooruit willen doen, komen bij elkaar.
  • Er zijn in 2019 2 informatiebijeenkomsten met specialisten om ervoor te zorgen dat iedereen over de benodigde kennis beschikt.
  • Elk bedrijf krijgt een bedrijfsplan (na een bedrijfsbezoek), waarin concrete doelen en maatregelen worden geformuleerd die de biodiversiteit op het bedrijf naar een hoger plan te tillen.
  • In 2020 komen we als deelnemers 6 keer bij elkaar om de voortgang per bedrijf te volgen en van elkaars inzichten te leren.
  • Begin 2021 is er een afsluitende bijeenkomst, waarin we onze resultaten aan relevante partijen kunnen presenteren.

Wilt u meedoen? Meld u dan aan door een e-mail te sturen en wij nemen spoedig contact met u op.       

Over Proeftuin Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland stimuleert met het project Proeftuin Vruchtbare Kringlopen, LTO Noord om samen met de agrariërs van de verschillende sectoren nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten om kringlopen te sluiten. Met als doel concrete praktijkgerichte activiteiten te ontwikkelen om samen aan de slag te gaan met het sluiten van kringlopen. Klik hier voor meer informatie.