Bodem

Masterclass voor beleidsmakers in Zuid-Holland over bodem, stikstof en kringlooplandbouw

De landbouw is regelmatig in het nieuws. Waar het eerst ging over bodemvruchtbaarheid en klimaat, gaat het de laatste weken over stikstof. En ook beleidsmakers worden daar in het werk mee geconfronteerd. Lastige en complexe materie. Daarom wordt er op 27 november een masterclass georganiseerd waar beleidsmakers in een dag alles leren over een goede bodem, stikstof en kringlooplandbouw.

Een vruchtbare bodem is misschien wel het meest waardevolle bezit van het boerenbedrijf, maar ook belangrijk voor de leefomgeving er omheen. Provincie, gemeenten, waterschappen en andere beleidsmakers worden geconfronteerd met allerlei duurzaamheidsuitdagingen die steeds complexer met elkaar samenhangen.

In de Masterclass leren beleidsmakers over een goede bodem(vruchtbaarheid). Over de stikstof-, fosfaat- en koolstofkringloop, de rol van de bodem en actuele thema’s als de PAS, fosfaatrechten, stikstof en kringlooplandbouw. En hoe kun je als beleidsmaker met boerensamenwerken aan wederzijdse ambities?

Deze oproep is voor beleidsmakers in Zuid-Holland: save the date en zet 27 november in je agenda. Aanmelden kan via: gdgraaf@projectenltonoord.nl. 


Voorlopig programma

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Welkom door Eveline Westeneng, LTO Noord projectleider Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland
10:15 Scheikundeles – waar hebben we het nu eigenlijk over
10:30   Frank Verhoeven van Boerenverstand over achtergronden kringlooplandbouw, visie LNV en stand van zaken realisatieplan landbouwvisie
11:05 Tamar de Jager van Projecten LTO Noord neemt ons mee in de cijfers van Zuid-Holland
11:30 Korte Pauze
11:45 Kringlooplandbouw in de praktijk door Daan Heurkens: lessen en ervaringen uit andere gebieden
12:30 Lunch
13:15 Guus van Laarhoven (FrieslandCampina) over biodiversiteitsmonitor en aanpak via individuele duurzaamheidsplannen Drenthe
13:45 Frank Verhoeven laat zien welke verdienmodellen er mogelijk zijn, bijvoorbeeld door stapeling van beloningen
14:15 Eveline Westeneng van LTO Noord vertelt over het project Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland
14:30       Discussie over mogelijkheden en onmogelijkheden in Zuid-Holland door Josien Kapma van Farmhack 15:15     Afronding en netwerkborrel

Over Proeftuin Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland stimuleert met het project Proeftuin Vruchtbare Kringlopen, LTO Noord om samen met de agrariërs van de verschillende sectoren nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten om kringlopen te sluiten. Met als doel concrete praktijkgerichte activiteiten te ontwikkelen om samen aan de slag te gaan met het sluiten van kringlopen.

 

   

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland