Glastuinbouw

Oproep: Ledenraadpleging over samenwerking tussen agrarische ondernemers

Provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om kringlopen op provinciaal niveau te sluiten. Agrarische ondernemers worden gestimuleerd om samen te werken bij de uitwisseling van grondstoffen als mest en veevoeding binnen de provincie Zuid-Holland. Hierbij is de samenwerking tussen de agrarische ondernemers van groot belang.

Naar verwachting is de uitwisseling tussen de agrarische ondernemers op dit moment niet optimaal. In dit project verkennen we, door in gesprek te gaan met agrarisch ondernemers en deze ledenraadpleging, welke kansen en obstakels aanwezig zijn bij de uitwisseling van grondstoffen. Dit onderzoek is onderdeel van het project Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland.

Doe mee aan de ledenraadpleging
Bent u een agrarische ondernemer uit de veehouderij, akkerbouw of (glas)tuinbouw en gevestigd in de provincie Zuid-Holland en ziet u kansen of loopt u tegen mogelijke obstakels aan wanneer het gaat om samenwerken met andere agrarische ondernemers? Doe dan mee!

Wij vragen u om de online vragenlijst hier in te vullen.

D
e vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen en meedoen is geheel anoniem. U kunt tot en met 20 december reageren.

Door uw ervaring te delen weet LTO Noord regio West welke kansen en obstakels aanwezig zijn bij de samenwerking tussen agrarische ondernemers. De resultaten van dit onderzoek zullen bepalen waarop we moeten inzetten om samenwerking tussen agrarische ondernemers te faciliteren in de provincie Zuid-Holland.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, neem dan contact op met Sancia Vergunst, via svergunst@projectenltonoord.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!