|||

Startersboerderij

Het project startersboerderij heeft gelopen van maart 2018 t/m 31 december 2019.
De resultaten van het project vindt u in de brochure: Starten in de Landbouw: 'Uitkomsten van het project Startersboerderij in beeld'.
Heeft u vragen over dit project? Neem contact met ons op. 

Van burger tot boer: het project Startersboerderij ontwikkelt een concept om starters te helpen bij het opzetten van een eigen boerderij. Welke bouwstenen, bijvoorbeeld in de vorm van kennis, financiering, locatie en product heeft een toekomstig boer of tuinder nodig om een succesvolle onderneming op te starten?

In het project wordt samen met beginnende én ervaren burgerboeren onderzocht welk traject wordt afgelegd in het opzetten van een boerenbedrijf. Dit traject is voor iedereen anders. Samen met een team van experts worden de essentiële bouwstenen in beeld gebracht. Dit moet startersboeren handvatten geven om hun droom om te zetten in een concreet businessplan.

Toekomst als startersboer
De landbouwsector heeft al jaren te maken met een dalend aantal ondernemers. Veel huidige boeren en tuinders hebben geen opvolgers voor hun bedrijf. Hierin liggen kansen voor mensen uit andere sectoren, die de ambitie hebben om een eigen boerenbedrijf te beginnen.

Bent u een burger met boerenambitie, of bent u inmiddels een ervaren startersboer? Wij leren u graag kennen! Of wilt u meer weten over dit project? Neem contact op!


Dit project wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van provincie Gelderland en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Ilona Baan

Ilona Baan

Projectleider

Neem contact op projectteam

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.