Online vragenuurtje met Iris Brouwers en Dirk Bruins

Wat doet LTO Noord voor haar leden, voor de jonge boer en wat vindt LTO Noord eigenlijk van de boerenprotestacties? In de allereerste webinar van Studentenvereniging USRA en LTO Noord kregen studenten de kans om LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins en Iris Bouwers, lobbyiste voor LTO Nederland in Brussel, het hemd van het lijf te vragen.

De webinar was het alternatief voor een excursie die door het coronavirus niet doorgaat. 'In samenwerking met LTO Noord waren wij bezig met een excursie naar het Europees Parlement in Brussel', vertelt Bas Beukeboom van Studentenvereniging USRA, die aangesloten is bij Aeres Hogeschool Dronten. 
Met deze webinar wilden de studentenvereniging en LTO Noord studenten toch een kijkje in de keuken van LTO geven. Dat leidde tot veel interactie. 'Mijn dagen zien er nu heel anders uit', antwoord Bruins op een van de eerste vragen. 'Voor het coronavirus ging ik dagelijks naar kantoor. Nu overleggen wij vooral via Skype en Zoom.' 
De overleggen op het ministerie gaan gewoon door. 'De afgelopen weken ben ik bij de minister geweest, onder andere om te praten over de coronacrisis en wat deze crisis voor onze sector betekent. Veel ontwikkelingen, zoals stikstof en klimaat, worden hierdoor naar de achtergrond verschoven. We moeten de focus niet verliezen. Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven.'
De studenten wilden ook graag weten hoe LTO Noord terugkijkt naar de boerenprotestacties en wat de visie is op de opkomst van nieuwe belangenverenigingen. 'Ik snap dat er onvrede is, ik ben zelf ook melkveehouder. Je weet dat er veel op ons af komt en dat dat op weerstand stuit. Dat de boerenprotesten zijn ontstaan, snap ik ook. De eerste actie ging vooral om zichtbaarheid, naar de samenleving. Dat was goed.'
'Waarom we vanuit LTO Noord daarin niet het voortouw hebben genomen? We zijn van origine een minder activistische club. We lobbyen en proberen op die manier het beleid en de regels te beïnvloeden. Het is goed om daar meer actie bij te hebben, maar of dat de manier is om het beleid te beïnvloeden, weet ik niet. We kunnen elkaar daarin versterken: aan de buitenkant actie en aan de binnenkant goed overleg. Dit moeten we goed afstemmen.'

Samenwerken

Bouwers nam de studenten mee in haar werk in Brussel. 'Op veel onderwerpen werken we binnen het Europees Parlement met elkaar samen, met verschillende partijen. Alleen dan kunnen we resultaat halen. Je moet coalities sluiten, bijvoorbeeld over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Iedereen kan daarin relevant zijn. Natuurlijk focus je je op de mensen die op een positie zitten die daadwerkelijk iets kunnen veranderen. Daar hebben we dan ook meerderheden voor nodig, net zoals in de Tweede Kamer. Daarom is samenwerken van belang en moet je als belangenvereniging soms compromissen sluiten.'
Op de vraag of LTO Noord zich voldoende inzet voor de volgende generatie ondernemers, antwoordt de meerderheid van de studenten dat zij hier neutraal in staan. 'We willen jongeren meer ruimte geven binnen onze vereniging', legt Bruins uit. 'Zo hebben we een jongerenzetel binnen het Algemeen Bestuur. We zijn altijd bezig met de toekomst, dus ook voor de jonge generatie, maar laten dat onvoldoende zien. Daar gaan wij mee aan de slag.'

Bekijk de webinar hier terug.