Families gezocht voor traject bedrijfsopvolging

Hogeschool Windesheim start in september een tweejarig traject waarin vijftien families persoonlijke begeleiding krijgen in het opvolgingsproces op het agrarisch bedrijf.

‘We bieden ouders, opvolger en partner en de niet-opvolgende kinderen ondersteuning bij het gesprek over opvolging, wat bedrijfsovername betekent voor iedereen in het gezin’, zegt projectleider Judith van Helvert.

De focus in het traject is gericht op de ‘zachte kant’ oftewel de sociaal-emotionele aspecten bij bedrijfsovername. De familiebanden en de rol van alle gezinsleden bij opvolging staan centraal.
‘In de verschillende fases van bedrijfsovername kunnen dilemma’s naar voren komen, zijn er onderwerpen die aandacht vragen’, zegt Van Helvert. ‘Idee van ons project is families meer zelfredzaam te maken als het gaat om het gesprek hierover. We werken in het traject naar een concreet stappenplan toe, dat zij gezamenlijk doorlopen voor de ‘zachte kant’ van bedrijfsopvolging.’

In het traject zijn zeker vier workshops opgenomen waarin de families inzicht en kennis krijgen over bedrijfsopvolging en familierelaties. Ook is er dan de mogelijkheid om met andere agrarische families in contact te komen. ‘Het kan prettig zijn om bijvoorbeeld als opvolger met andere opvolgers te praten of als ouders onderling het gesprek aan te gaan en ervaringen te delen’, zegt Van Helvert.
In de gesprekken ‘aan de keukentafel’ bij de families thuis worden belangen en behoeften van familieleden in kaart gebracht. Daarvoor worden alle gezinsleden geïnterviewd. De kennis die Windesheim opdoet tijdens dit tweejarige traject, wil de hogeschool gebruiken om stappenplannen voor andere agrarische families te ontwikkelen. Om zo ook hen verder te helpen met de zachte kant van bedrijfsopvolging.

LTO Noord is één van de partners in het traject. ‘Uit eigen ervaring weet ik dat bij een bedrijfsovername het sociale en emotionele aspect minstens zo belangrijk is als de financiële kant’, zegt voorzitter Dirk Bruins. ‘Met regelmaat zie ik dat een bedrijfsovername ernstig wordt belemmerd doordat de ‘zachte kant’ van de overname niet goed verloopt.’
Dat vindt hij jammer en verspilde energie. ‘Het is waardevol te onderzoeken wat families helpt de overname te doen slagen. De overdracht van een bedrijf, dat binnen de familie is opgebouwd door voorgaande generaties, verdient een succesvol en warm proces.’

Wilt u meedoen als familie? Meld u dan aan bij Judith van Helvert: jmc.van.helvert@windesheim.nl, tel: (088) 4697189 of Juul Smeets van LTO Noord: jsmeets@projectenltonoord.nl, tel: (06) 82476970.

Bron: Nieuwe Oogst