Landschap

‘Generaties delen waar ze tegenaan lopen bij overname’

Zeventien families gingen eind september van start met een tweejarig onderzoeksproject. Daarin krijgen zij persoonlijke begeleiding in het opvolgingsproces op het agrarisch bedrijf.

Hogeschool Windesheim begeleidt het onderzoeksproject, waar LTO Noord partner in is. ‘De aandacht voor sociaal-emotionele aspecten van bedrijfsovername is nog altijd beperkt’, zegt projectleider Judith van Helvert.

Wat is de aanleiding voor dit project?
‘Het aantal succesvolle bedrijfsovernames in de agrarische sector daalt. Aandacht voor de ‘zachte kant’ van opvolging kan meehelpen aan het doen slagen van een bedrijfsovername. Ook willen we met dit onderzoek een handreiking bieden aan adviseurs op het boerenerf bij het bespreekbaar maken van sociaal-emotionele factoren die spelen bij bedrijfsovername.’

Wie doen er mee aan dit traject?
‘Gezinnen in verschillende fases: jonge boeren met kinderen waar de opvolging nog ver in het vooruitzicht ligt, families die middenin het traject zitten en waar al een samenwerkingsvorm is met de opvolger en gezinnen die terug kijken op de bedrijfsovername. Die laatste categorie kan aan de families, die nog voor de overname staan, aangeven met welke dilemma’s zij rekening moeten houden. Doordat de families elkaar in het traject vaker ontmoeten, kunnen de verschillende generaties met elkaar delen waar ze tegenaan lopen.’

Wat maakt communicatie in het gezin lastig?
‘In een ouder-kind relatie is het soms best moeilijk om vanuit oude patronen door te groeien naar volwassen communicatie. Agrarisch coach Paulien Hogenkamp vertelde hierover bij de start van het onderzoeksproject. Stel er is sprake van een dwingende ouder, waar een kind opstandig op reageert. Of een verzachtende ouder en een kind dat nergens tegenin gaat. Je kunt met elkaar in een patroon verzanden, wees daar alert op. Als de communicatie niet ‘werkt’, dan ga je daar bij de opvolging tegenaan lopen.’

Hoe ziet het tweejarige traject er uit?
‘We zijn nu bezig met het interviewprotocol voor de families. Tot en met mei gaan we de deelnemers interviewen om zicht te krijgen op alle verschillende rollen. Vanaf mei volgen er dan workshops. We werken naar een concreet stappenplan toe, wat families kunnen gebruiken om het gesprek met elkaar aan te gaan.’


Bron: Nieuwe Oogst