Deelnemers gezocht voor in- en doorzaai proeven in Zuid-Holland

Voor het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is LTO Noord op zoek naar agrarische ondernemers in Zuid-Holland die in een pilot meewerken aan verschillende in- en doorzaaiproeven op het land. Het doel: verdere innovatie en nieuwe manieren van landbewerking verkennen die de bodem zo veel als mogelijk ongeroerd laten.

Vruchtbare bodem door optimale bewerking
Een vruchtbare bodem is misschien wel het meest waardevolle bezit van het boerenbedrijf en de basis van ons voedsel. De laatste jaren is veel aandacht besteed aan het herstel en optimalisatie hiervan, maar jarenlang opbouwen van bodemkwaliteit en bodemleven kan zo weer teniet worden gedaan wanneer de agrariër zijn land op een niet optimale manier bewerkt.

Doel van de in- en doorzaai proeven
Deze pilot heeft als doel om verschillende in- en doorzaaiproeven uit te voeren met diverse machines die zaadjes direct in de grond planten, om zo weinig mogelijk schade toe te brengen aan de bodemstructuur en het bodemleven. Hierdoor wordt het groeiseizoen opgerekt en is er veel meer mogelijk met combinatieteelten. Het  bodemleven kan ongestoord zijn gang blijven gaan en de structuur van de bodem blijft behouden. 

Klik hier voor meer informatie over de 5 proeven die vanaf mei 2020 van start kunnen gaan.   

Heeft u interesse of vragen, neem dan contact op met projectadviseur Gert-Jan de Graaf, via gdgraaf@projectenltonoord.nl of bel 06 - 48017000.