Inge van Paassen gestart als projectleider Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland

Inge van Paassen neemt het stokje over van Eveline Westeneng als projectleider Proeftuin Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland. Het project is de afgelopen maanden goed op stoom gekomen en half mei overgedragen. Daarom een mooie gelegenheid om beide projectleiders enkele vragen te stellen over dit succesvolle project.

3 vragen aan Eveline Westeneng

Wat wil LTO Noord bereiken met het project?
In 2017 heeft LTO Noord in samenwerking met de provincie Zuid-Holland het project Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland (VKZH) opgezet. Het doel was het grote thema van kringlooplandbouw, toen nog iets minder bekend dan nu, toegankelijk te maken voor de agrariërs in Zuid-Holland. Dit door op een innovatieve manier samen te werken en door het opzetten van innovatieve deelprojecten met verschillende sectoren.

Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland is een project met diverse deelprojecten en veel partners, wat maakte dit project nu bijzonder?
Na het schrijven van het projectplan was de volgende stap om het plan ook daadwerkelijk uit te voeren. In het begin best lastig om de samenhang te vinden en te laten zien aan de betrokkenen. Maar door met de teamleden door te zetten, zijn we nu zover dat er een grote groep agrariërs betrokken is en dat we op allerlei vlakken projecten uitvoeren die een bijdrage kunnen leveren aan de kringloopgedachte. Een mooi voorbeeld van systeeminnovatie in de landbouw is de uitvoering van de Online Kringloop Coach als resultaat van dit project. Ruim 350 agrariërs en aanverwanten hebben 4 weken lang mee-geleerd en -gediscussieerd over kringlooplandbouw. 

Waar ben je het meest trots op als terugblikt op jouw tijd als projectleider van VKZH?
Ik ben er het meest trots op dat ik dit project heb opgezet en zover heb ontwikkeld dat nu alle deelprojecten geformuleerd zijn en tot uitvoer worden gebracht. Ik draag dan ook met een gerust hart het project over aan het team en de nieuwe projectleider.

3 vragen aan Inge van Paassen

Waar kijk je het meest naar uit om de komende tijd mee aan de slag te gaan?
De Proeftuin Vruchtbare Kringlopen in Zuid-Holland, wat een mooi project!  Eveline Westeneng heeft het project goed op de kaart gezet. Met plezier neem ik het stokje van haar over. Ik kijk er vooral naar uit dit project samen met de collega’s en team van Proeftuin Vruchtbare Kringlopen verder te ontwikkelen.

Wat staat volgens jou centraal in dit project?
Sinds de start van de proeftuin is er zichtbaar veel werk verricht. Verbinding en betrokkenheid staan echt centraal in dit project. Dat is goed zichtbaar in de zes Cross-Over Projecten zoals: Eiwit van Eigen Land, Drones & Data en Reststromen. Daarnaast zijn de contacten met Boerenverstand, Farmhack en het project De Voedselfamilies van Provincie Zuid-Holland mooie voorbeelden van goede samenwerkingen binnen het project Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland. 

Wat hoop je met het project te bereiken?
Ik hoop dat we met dit project in de toekomst een sluitende kringloop in Zuid-Holland kunnen realiseren.

Vragen over het project Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland? Neem contact op met Inge en mail naar: ivpaassen@ltonoord.nl