LTO Noord en Bodemkracht onderzoeken het ideale maaitijdstip

Het groeiseizoen van het gras dit voorjaar wordt gekenmerkt door droog weer met af en toe een bui. Verschillende graspercelen zijn gemaaid of onderhand al ingetekend op de kalender om komende weken te maaien. In sommige gevallen is datum of beschikbaarheid van de loonwerker de reden om te gaan maaien, maar de vraag is of dat wel het juiste moment is? Op welke moment oogst u namelijk een product met de hoogste voederwaarde. LTO Noord en Bodemkracht, een initiatief en samenwerking van vier deelnemende loonwerkers, zoeken dit uit.

Voor melkveebedrijven is het oogsten van kwalitatief en hoogwaardig ruwvoer uit gras van groot belang. In verschillende gevallen zal de loonwerker de oogst van het gras voor rekening nemen. Ondernemers bepalen op basis van gevoel, diverse instrumenten en vakkennis wanneer het ideale maaitijdstip is. Bedrijven besteden de grasoogst regelmatig ook uit aan de lokale loonwerker en maaien vele percelen tegelijk om de kosten per hectare en kilogram droge stof te drukken. Maar bevat het gras op de percelen die (soms) gemaaid worden uit kostenoverweging ook wel voldoende voederwaarde?

Inzicht in de ontwikkeling van de voederwaarde
Om voldoende inzicht te krijgen in de groei van het gras, de voederwaarde ontwikkeling en het moment van maaien wordt in de pilot Drones en Data van Vruchtbare Kringlopen Zuid Holland, onderzoek gedaan. Met satelliet data (van voorgaande jaren) berekent Bioscop de groeicurve van de afzonderlijke graspercelen. Op basis van de beelden van dit jaar kan worden vastgesteld hoe ver het perceel in de curve is en wanneer daarmee de meeste voederwaarde in het gras zit. Aan de hand van de berekende voederwaarde kan het maaitijdstip worden bepaald.

Opzet theoretische maaikalender
Op basis van de vastgestelde maaitijdstippen per perceel wordt een theoretische maaikalender gemaakt. Dit kan betekenen dat de eerste snede niet in één of twee keer wordt gemaaid maar misschien wel vier keer. Hierdoor kan de totale geoogste voederwaarde stijgen en levert het areaal mogelijk meer kansen voor weidegang vanwege de verschillende maaitijdstippen. Bijkomend voordeel is dat de inzet van de lokale loonwerker wordt gespreid over meerdere weken en daarmee (nog) meer aandacht is voor het te oogsten product.

De uitkomsten van deze pilot volgen aankomende zomer, bent u al nieuwsgierig? Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Erwin Haveman, projectadviseur Klimaat en Energie in West Nederland via ehaveman@ltonoord.nl

Over Bodemkracht
LTO Noord werkt in dit project samen met Bodemkracht. Bodemkracht is een samenwerking van vier loonwerkers uit het Groene Hart in Zuid-Holland. Kijk voor meer informatie op www.bodemkracht.nl