Bodemcolleges: aanmelding is geopend

In maart start LTO Noord de reeks Bodemcolleges. Akkerbouwers en veehouders in Zuid-Holland kunnen zich gratis aanmelden. Als de coronamaatregelen het toestaan bestaat de start en afronding uit regiobijeenkomsten en de rest uit digitale lessen.

Het mooie van de Bodemcolleges is dat het heel wetenschappelijk klinkt, maar super praktisch wordt ingevuld. Je doet basiskennis op over de bodem en krijgt les van vakspecialisten. De reeks behandelt drie hoofdonderwerpen:

  1. De bodem voeden, bijvoorbeeld met mest, compost en gewasresten.
  2. Gewaskeuze voor een gezonde bodem, zoals gewasrotatie, -variatie, rustgewassen inbouwen.
  3. Bodemstructuur optimaal, met onderwerpen als timing, bandenspanning en stimuleren van bodemleven.

In totaal komen er wel 20 maatregelen aan de orde waar je mee aan de slag kunt. Na afloop van de cursus heb je ideeën voor concrete maatregelen om de bodem op je eigen bedrijf te gaan verbeteren. Afsluitend kun je dus een actieplan maken voor je eigen bedrijf. 

Een gezonde bodem is onze toekomst
Een melkveehouder reageerde van de week: "We kunnen allemaal wel een gat in de grond graven. Maar wat ga je er mee doen op je eigen bedrijf? Het is nuttig om veel kennis te verzamelen, maar het gaat er om dat je praktisch aan de slag kunt op je eigen bedrijf, toch?"

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden (voor 25 februari 2021): https://vruchtbarekringloopzuidholland.nl/bodemcolleges/


Over het project Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland
Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland is een experimenteertuin, waarin boeren en tuinders met elkaar kringlooplandbouw realiseren. Bodem, nutriënten en biodiversiteit staan daarin centraal. Wilt u meer weten over het project? Klik hier. 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.