Presentaties Masterclass beleidsmakers in Zuid-Holland

Op 27 november 2019 is er, binnen het project Proeftuin Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland, een masterclass rondom een goede bodem, stikstof en kringlooplandbouw georganiseerd voor beleidsmakers uit Zuid-Holland.

Een vruchtbare bodem is misschien wel het meest waardevolle bezit van het boerenbedrijf, maar ook belangrijk voor de leefomgeving er omheen. Provincie, gemeenten, waterschappen en andere beleidsmakers worden geconfronteerd met allerlei duurzaamheidsuitdagingen die steeds complexer met elkaar samenhangen.

I
n de Masterclass leerden beleidsmakers over een goede bodem(vruchtbaarheid). Over de stikstof-, fosfaat- en koolstofkringloop, de rol van de bodem en actuele thema’s als de PAS, fosfaatrechten, stikstof en kringlooplandbouw. En hoe kun je als beleidsmaker met boeren samenwerken aan wederzijdse ambities?

De presentaties zijn hier terug te vinden: 

Daan Heurkens - Boerenverstand
Frank Verhoeven - Boerenverstand
Guus van Laarhoven - Campina
Josien Kapma - Farmhack
Tamar de Jager - Kringloop ZH - LTO
Scheikundeles - Eveline Westeneng LTO