Zeewier in een gezonde melkveehouderij

Koeien in de Nederlandse Melkveehouderij produceren duurzame en kwalitatief hoogwaardige melk. Melkveehouders blijven innoveren om bij te dragen aan klimaatdoelstellingen. Het project Zeewier in een gezonde melkveehouderij onderzoek de praktische toepasbaarheid van Noordwest Europees zeewier in de Melkveehouderij. De verwachting is dat zeewier additieven in het melkveerantsoen een effect hebben op methaanvorming bij vertering van voedsel in het maag-darmkanaal van een koe.

Effect van zeewiersoorten
Als eerste stap vindt een literatuuronderzoek en analyse plaats van de bestaande databases van wiersoorten, hun samenstelling en inhoudsstoffen. Potentiële wieren worden ook beoordeeld op kweekbaarheid en toepasbaarheid. De meest perspectiefvolle wieren voor melkvee worden in het laboratorium verder onderzocht op chemische samenstelling. Vervolgens worden de geselecteerde wieren (circa 10 stuks) in vitro gescreend op effecten op het fermentatieproces en de methaanvorming in de voormagen van de koe. Het resultaat is een ranking van zeewiersoorten m.b.t. hun effect op methaanreductie. Aan de hand van de uitkomsten van het laboratoriumonderzoek worden drie wieren geselecteerd voor een voederproef met melkkoeien. Deze proef wordt uitgevoerd op Dairy Campus. Onderzocht wordt welk effect een lage dosering van zeewier in het voer heeft op voeropname, melkproductie en methaanemissie.

Het project draagt bij aan de toekomstbestendigheid van twee agro-sectoren: de melkveehouderij en de zeewiersector. De één is nauw verbonden met Nederlandse tradities, de ander heeft de potentie om de Nederlandse sector van de toekomst te worden. Het verbinden van deze sectoren heeft veel potentieel om positieve synergie te creëren voor economie, klimaat en landbouw.

Projectpartners 
LTO Noord, Projecten LTO Noord, Stichting BlueO2, Wageningen Livestock Research, CONO Kaasmakers, GreenPort Noord-Holland Noord, Hortimare, De Heus Voeders.

Financiers
Dit project is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en ELFPO; “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”. Mede gefinancierd door Melkveefonds, Topsector Agri & Food en het ministerie van Landbouw,  Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking met alle partners.

 

 

Gerben van Lenthe

Gerben van Lenthe

Projectadviseur LTO Noord

06-51378291

Neem contact met mij op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.