ACHIEVE

Jonge geleerd is oud gedaan.

Aangevraagd door
Universiteit Twente

Korte beschrijving
Voorstel voor de ontwikkeling en toepassing van een spelomgeving waarmee jonge kinderen bewust worden gemaakt van het belang van gezonde voeding en waarbij ze geïnformeerd worden over de herkomst van het voedsel.Het infomeren over de herkomst van voedsel zal met name invulling krijgen door gebruik te maken van regionale voedselproducten.

Wat levert het op
De spelomgeving is aan het eind van het project gerealiseerd en zal geplaatst worden in een supermarkt. Hier worden belangrijke voedselkeuzes gemaakt èn komen kinderen samen met hun ouders.

Meer informatie
Janet van den Boer
www.utwente.nl

Looptijd
Januari 2020 - Juli 2021