Agrarisch Gezinsbedrijf anno 2025

Het jaar 2014 is door de FAO bestempeld als jaar van het Agrarisch Familiebedrijf. Tevens is in de politiek en onder economen het besef doorgedrongen dat MKB-bedrijven en met name de familiebedrijven daarbinnen een veel belangrijkere rol spelen voor de nationale economie dan men enkele jaren terug dacht.

Dit is een uitgelezen kans om de toekomst van het agrarisch familiebedrijf ook in Nederland op de agenda te zetten in 2014.

Experts verwachten dat het familiebedrijf oude stijl plaats maakt voor het familiebedrijf nieuwe stijl, waarbij ondernemerschapskwaliteiten steeds belangrijker worden. Daarnaast verandert er veel in de sociale context van het gezin; de positie van de partner en de vanzelfsprekendheid van de opvolging door de familie verdwijnt. Deze veranderingen hebben ook invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van het agrarisch bedrijf, nu en straks.

LTO Noord werkt in dit project samen met Hogeschool Windesheim (lectoraat familiebedrijven), het NAJK, het Ministerie van Economische Zaken en Rabobank Nederland. De publiciteit  zal zich toespitsen op twee onderdelen; het portretteren van de vijf oudste agrarische gezinsbedrijven van Nederland en het onderzoeken van de veranderende positie van de partner en overige gezinsleden binnen gezinsbedrijven en het daardoor wijzigend toekomstperspectief.