Asbest eraf, zonnepanelen erop

In 2024 geldt een landelijk asbestverbod en moeten alle asbestdaken verwijderd zijn. Daarom is een provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ opengesteld voor agrariërs, voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

Om u te helpen bij het aanvragen van deze subsidieregeling, hebben wij in samenwerking met de twaalf provincies en Projecten LTO Noord alle informatie over de regeling gebundeld op www.asbestvanhetdak.nl. Hier vindt u o.a. een stappenplan en rekenvoorbeelden.

Subsidieregeling

Met deze regeling krijgt u een subsidiebedrag van 4,50 euro per vierkante meter te vervangen asbestdak. Daarvoor moet minimaal 250 m2 asbestdak worden verwijderd. Ter vervanging dient minimaal 5.000 Watt-piek aan zonnepanelen te worden geplaatst.

In enkele provincies is de subsidieregeling volledig uitgeput. Kijk op www.asbestvanhetdak.nl voor meer actuele informatie.