Het Beste Idee van Varkensland 2.0

Het goed neerzetten van Het Beste Idee van Varkensland als beweging.

Aangevraagd door Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland BV, VKON BV

Korte beschrijving
Dit project is gericht op het opwaarderen van Het Beste Idee van Varkensland tot een landelijke innovatiewerkplaats voor de varkenshouderij. Het goed neerzetten van Het Beste Idee van Varkensland als beweging is het doel.

Wat levert het op?

  • Focus op belang van praktijkinnovatie. De varkenshouder stimuleren na te denken over duurzame toekomstige bedrijfsvoering.
  • Succesvol maken van toepasbare innovaties
  • Bijdrage leveren aan een beter imago van de varkenssector.

Meer informatie
VKON, M. Vreriks
www.vkon.nl

Looptijd: 1 november 2018 tot 1 juni 2019

Nieuws over dit project