Vleesvee in stal - Erik Rijling

Bewust Natuurlijke Luxe

Het project Bewust Natuurlijk Luxe is van start gegaan. Dit project ondersteunt veehouders van de dikbilrassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont om de omslag te maken naar meer natuurlijke geboorten. Er ligt een mooie uitdaging voor Projecten LTO Noord in dit project waarin informatie verzamelen en verspreiden de rode draad vormt.

2015
Om te komen tot meer natuurlijke geboorten is het aanreiken van de bruikbare informatie een van de belangrijkste stappen. Dat, en het creëren van bewustwording bij veehouders dat het structureel toepassen van keizersneden niet langer geaccepteerd wordt door overheid en maatschappij. Om aan deze twee punten te werken zijn inmiddels de eerste activiteiten uitgevoerd. De nieuwe website www.bewustnatuurlijkluxe.nl is de basis voor alle informatieverspreiding. Daarnaast brengen we het onderwerp op verschillende manieren onder de aandacht. Bijvoorbeeld door de nieuwsbrieven, de aanwezigheid op de Nationale Vleesveemanifestatie en de kennisdag van 31 oktober waar we een kleine 100 belangstellenden mochten begroeten.

Samen met de projectpartners Belgisch Witblauw Stamboek (BWB), het stamboek Verbeterd Roodbont (VRB) , LTO Nederland en CRV ontwikkelen we aansprekende manieren om te werken aan bewustwording, informatieverzameling en –verspreiding. Projecten LTO Noord verzorgt het projectmanagement, de communicatie en de procesbegeleiding van de netwerkgroepen.

Meer weten over Bewust Natuurlijk Luxe? Klik hier.