Bewust Natuurlijk Luxe 2019- 2023

Dit project ondersteunt veehouders van de dikbilrassen Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont om de omslag te maken naar meer natuurlijke geboorten.

Aangevraagd door
LTO Noord

Korte beschrijving
Met het project Bewust Natuurlijk Luxe is in de eerste vier jaar daadwerkelijk invulling gegeven aan een gewenste beweging naar meer natuurlijke geboortes. Dit krijgt zelfs heel voorzichtig navolging in België. De deelnemende partijen zijn van mening dat het project nog een periode voortgezet moet worden. Verwachting is dat het dan voldoende ingebed is in de sector om zelfstandig voortgezet te kunnen worden.

Wat levert het op
Het is voor de sector van belang, ook vanuit een gezond economisch perspectief, om het aantal keizersnedes terug te dringen. LNV heeft eerder aangegeven zo nodig een fokverbod voor bepaalde rassen te willen afkondigen.

Meer informatie
Saskia Scheer
www.ltonoord.nl

Looptijd
2019-2023