Brandveilige veestallen Fryslân

Brandveiligheid: de risico's en maatregelen

Aangevraagd door
LTO Noord

Korte beschrijving
Brandveiligheid van veestallen is een onderwerp dat al langer op de agenda staat. Er is invulling gegeven aan landelijke actieplannen, maar die vragen om uitvoering in de verschillende regio’s. Dit voorstel is erop gericht om Friese melkveehouders bewust te maken van risico’s waar het brandveiligheid betreft en te informeren over mogelijke maatregelen. Daarbij wordt onder andere een zelfscan brandveiligheid veehouderijbedrijf ontwikkeld en beschikbaar gesteld. In 4 jaar tijd wordt in Friesland een kettingreactie in gang gezet en zullen alle LTO Noord afdelingen bezocht worden.

Wat levert het op
De ontwikkelde aanpak wordt in Friesland uitgeprobeerd en doorontwikkeld en is daarna beschikbaar voor toepassing in andere regio’s. Concrete producten:
• Presentatie/voorlichtingsmateriaal brandveiligheid veehouders
• Presentatie/voorlichtingsmateriaal erfbetreders
• Boerderijscan brandveiligheid
• Zelfcheck brandveiligheid
• Communicatieplan

Meer informatie
Geert Kloetstra
www.ltonoord.nl

Looptijd
2019-2022