vlinder

Dag- en nachtvlinder meetnet in agrarische gebieden

Meetnet voor biodiversiteit op boerenbedrijven

Aangevraagd door Projecten LTO Noord

Korte beschrijving
Samen met de Vlinderstichting en Boerennatuur wordt invulling gegeven aan een meetnet voor biodiversiteit op boerenbedrijven. Monitoring van dag- en nachtvlinders staat daarbij centraal. Dit ontwikkelbudget wordt gebruikt om op basis van de beschikbare informatie een concreet projectvoorstel uit te werken. Het voorstel wordt voor financiering voorgelegd aan het ministerie van LNV.

Doel van het project

  • Boeren motiveren voor deelname aan het project en actief meten van vlinders.
  • Ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig meetinstrument voor het meten van dag- en nachtvlinders in het agrarisch gebied.

Wat levert het op
Het resultaat van dit ontwikkeltraject is een projectplan dat bij het ministerie van LNV voor financiering kan worden voorgelegd.

Nieuwsberichten over dit project

Meer informatie
Projecten LTO Noord, Noen Lambers
www.projectenltonoord.nl