DAW projecten Westelijk Veenweidegebied

Ontwikkeling en uitvoering van DAW-projecten in West Nederland

LTO Noord regio West met haar afdelingen Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Kaag en Braassem, Rijn & Vlietlanden en in samenwerking met Stichting Gebiedscoöperatie Gouwe Wiericke, Coöperatie de Groene Klaver, Waterschap Rivierenland, Nutriëntensamenwerking Veenweide RijnWest, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben een drietal DAW-projecten ontwikkeld en willen deze uitvoeren.

Het gaat om de deelprojecten DAW Alblasserwaard/Vijfheerenland, DAW Krimpenerwaard, DAW Westelijk Rijnland-Gouwe Wiericke en DAW Innovatie in de praktijk-Gouwe Wiericke. Wisselend en al of niet in combinatie, zijn thema’s zoals kringlopen sluiten, onderwaterdrainage, erfemissies, bodem kernpunten in bovengenoemde projecten.

Alle projecten richten zich op veranderingen van het nutriëntenmanagement, meer bewustwording en kennisoverdracht, het verbeteren van de waterkwaliteit en het nemen van maatregelen in de bedrijfsvoering. 

Nieuws over dit project: