De Lelystadse boer

De Stichting Club Direct Omwonenden Lelystad Airport heeft zich jaren beziggehouden met alle planvormingsprocessen rondom de ontwikkeling van het vliegveld te Lelystad, met name ten aanzien van de negatieve effecten op leefomgeving en op de ontwikkeling van agrarische bedrijven in de nabijheid van het vliegveld.

Zij heeft daarmee, namens de omwonenden, een positie verworven die zij ook op een andere wijze wil uitbuiten. Het benutten van economische kansen vanwege de aanwezigheid van het vliegveld voor de omwonenden wordt de drijfveer. Daartoe is de Stichting: ‘De Lelystadse Boer’ opgericht.

De stichting, met 60 boeren uit de directe omgeving, heeft als doel met haar sociale onderneming het vergroten van de sociale cohesie, vergroten acceptatie van het vliegveld, verbinding stad-platteland bevorderen, samenwerken met Airport Lelystad, beheren van de gronden van het vliegveld en spil zijn in de lokale circulaire economie.

In 2017 worden hiertoe drie werksporen ontwikkeld: hofleverancier, rentmeester en bestendig boeren. Feitelijk komen deze tot uitdrukking door het verrichten van beheer en onderhoudswerkzaamheden, het ontwikkelen van duurzame teelten op de gronden van Lelystad Airport en het leveren van lokale producten aan de horeca van Lelystad en burgers en de aanbesteding van de horeca op Lelystad Airport.

Om bovenstaande uit te werken en te realiseren zijn 5 werkgroepen en professionele begeleiding aangesteld.

Nieuwsberichten: