Landschap

De Nieuwe Boerenfamilie en de Boerenversneller

Het faciliteren van ondernemers in de agrarische sector bij de ontwikkeling van hun bedrijven.

Aangevraagd door Food Hub

Korte beschrijving
Dit project richt zich op het faciliteren van ondernemers in de agrarische sector bij de ontwikkeling van hun bedrijven. Daarvoor wordt aan een ‘nieuwe boerenfamilie’ invulling gegeven: mensen met expertise uit andere velden dan de agrarische sector die als familieleden kunnen en willen bijdragen aan nieuwe kansen voor bedrijven. Voedsel, een nieuwe vorm van verbinding tussen boeren en burgers/maatschappij en gericht op praktische invulling van nieuwe verdienmodellen voor ondernemers. Dat maakt dat deze nieuwe boerenfamilies kunnen bijdragen aan nieuw perspectief voor bedrijven.

Wat levert het op
Resultaten na één jaar

  • 15 agrarisch ondernemers die de intake volgen
  • 15 agrarisch ondernemers volgen de boerenversneller die elk jaar wordt herhaald
  • 15 uitgewerkte business cases en geteste prototypes
  • Minimaal 10 van hen starten met een Nieuwe Boerenfamilie
  • 100 niet boeren haken aan bij de Boerenversneller (onder andere sprekers, coaches, en familieleden)
  • 250 boeren en niet-boeren bezoeken de jaarlijkse Nieuwe Boerenfamiliedagen
  • 1000 boeren en niet-boeren volgen de online communicatie van De Nieuwe Boerenfamilie
  • 50.000+ bereik online via social media en het platform

Nieuwsberichten over dit project

 

Meer informatie
Food Hub, Joris Lohman: www.thefoodhub.org

Looptijd
November 2018 voor een periode van tenminste 3 jaar.

 

De nieuwe boerenfamilie