Delta Plan Agrarisch Water Gelderland

LTO Noord Gelderland wil in het kader van het landelijke Deltaplan Agrarisch Water, dat door LTO Nederland tot stand is gekomen, in haar werkgebied komen tot realisatie van de wateropgaven.

Er zijn zes gedragen voorstellen naar voren gekomen uit het overleg tussen de LTO afdelingen en de waterschappen.

De ideeën zullen samen met ondernemers, waterschappen en provincie worden uitgewerkt in op te stellen projectplannen. In dit voortraject is een projectcoördinator nodig.

Doel is enerzijds met het Deltaplan de nationale en regionale wateropgaven en anderzijds een economisch sterke en duurzame land- en tuinbouw hand in hand te realiseren.