opening pilot kva

Demovelden Kunstmestvervangers

In dit project wordt in regionale veldproeven de landbouwkundige werking van herwonnen meststoffen (Groene Weide Meststof) getest.

Aangevraagd door LTO Noord

Korte beschrijving
Kunstmestvrije Achterhoek richt zich op nieuwe technieken die gebruik van kunstmest terugdringen. Gebruik van producten uit mestverwerking die kunnen dienen als kunstmestvervanger is daarvoor één van de sporen. In dit project wordt in regionale veldproeven de landbouwkundige werking van deze herwonnen meststoffen (Groene Weide Meststof) getest.

Groene Weide Meststof is een mineralenconcentraat van co-vergiste varkensmest. Deze regionale veldproeven zijn van groot belang voor het uiteindelijke oordeel of deze Groene Weide Meststof als een kunstmestvervanger mag worden ingezet. Daarmee is dit traject zowel voor de melkveehouderij als voor de varkenshouderij van groot belang.

Wat levert het op
Nadat de proeven zijn uitgevoerd, worden de opbrengst en nitraat vastgelegd en gerapporteerd naar deelnemers, sector en Europese Commissie.

Meer informatie
Projecten LTO Noord, Kees Kroes
www.projectenltonoord.nl

Looptijd: 1 januari 2019 – 31 december 2020

Opmerking: Voorbehoud is gemaakt dat andere financiers bij dit project betrokken worden.

Nieuws over dit project:

Kunstmestvrije achterhoek