Liander

Elektrificatie Tuinbouwcluster Bommelerwaard

Een ondernemersgroep met glastuinders in de Bommelerwaard wil samen een visie en een agenda ontwikkelen ten behoeve van de elektrificatie van het tuinbouwbedrijf/gebied.

Het 300 ha gebiedsareaal wordt overwegend gebruikt voor de sierteelt. Deze teelt wordt voor een aanzienlijk deel belicht in combinatie met WarmteKrachtKoppeling (WKK). De groep wil het fossiele brandstofgebruik verlagen door vermindering van de inzet van de WKK en meer gebruik maken van duurzaam geproduceerde elektriciteit.

Daarnaast is er de wens de warmte op te slaan in de bodem. Met dit project borduurt de groep voort op de LTO Glaskrachtvisie: Verantwoorde Tuinbouw en wil een aantal projecten ontwikkelen die het beleid in  praktijk vertaalt. In beeld zijn een pilotproject Sturing Fotosynthese, een project Verkenning CO2 netwerk, een project Opschalen Flexdienst en een project Zonnepanelen met de buurt. 

Samen met de projectpartners wil de groep de projecten opzetten. De partners zijn: Greenport Gelderland, regio Rivierenland, Glaspact Bommelerwaard, LTO Glaskracht, Projecten LTO Noord, Liander, Delphy, Philips, OCAP en anderen.   

Nieuws over dit project