Emissieloze teelt op water voor snijbloemen

Doorontwikkeling van het systeem voor de teelt van chrysanten op water.

Korte beschrijving
Het project richt zich op het doorontwikkelen van het systeem voor de teelt van chrysanten op water. Ontwikkelpunten zijn constante productie, voldoende zware takken en voorkomen van ongelijkheid. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden de substraatloze teelt ook toe te passen binnen nu nog grondgebonden andere snijbloementeelten. Het project is daarmee een vervolgstap in de ontwikkeling van deze innovatie richting de praktijk. Er is een brede betrokkenheid (ook financiële) van partijen uit de keten.

Wat levert het op
Het doel is deze innovatieve techniek ook te ontsluiten en beschikbaar te maken voor de nu nog grondgebonden snijbloementeelt. Voor de nog grondgebonden deel van de sector biedt het systeem de mogelijkheid aan de genoemde eisen te voldoen en daarmee de ‘license to produce and to deliver’ te behouden. Het project levert m.n. nieuwe kennis en inzichten op ten aanzien van de interacties in een relatief onbekend biotoop waarvan de basis is: met nutriënten verrijkt water waarin zich plantenwortels ontwikkelen.

Looptijd project: 1 juli 2018 tot 31 maart 2021

Meer informatie
Proeftuin Zwaagdijk, J. Kos
www.proeftuinzwaagdijk.nl

Nieuws over dit project