FAB+ Werkpakket 6 pilot 4 Functionele Agrobiodiversiteit

Opdoen en vastleggen van praktische kennis rond FAB-maatregelen.

Aangevraagd door Projecten LTO Noord

Korte beschrijving
Dit project is onderdeel van een groter PPS-voorstel waarin wordt gekeken welke FAB maatregelen (strokenteelt, akkerranden etc.) goed aansluiten op specifieke vraagstukken bij telers in diverse combinaties van bouwplan, bodemtype en plaag. Verspreid over meerdere deelnemende bedrijven, met een variëteit aan teelten en bodemtypes worden FAB maatregelen gerealiseerd, gevolgd qua werking en resultaten en gewogen op de geschiktheid als onderdeel van de teeltstrategie.

De doelstelling van dit project

  • Opdoen praktische kennis rond FAB maatregelen
  • Vastleggen van die kennis in een FAB tool (die ontwikkeld wordt in WP2 van eerder genoemde topsector PPS

Wat levert het op
Inzicht in de inzetbaarheid en praktische aspecten van FAB elementen in verschillende teelten en grondsoorten.

Meer informatie
Projecten LTO Noord, André Rotteveel
www.projectenltonoord.nl

Looptijd: 2019 tm 2022

Opmerking: voorbehoud is gemaakt dat andere financiers bij dit project betrokken worden.

agrobiodiversiteit