Goed Werkgeversschap in de Varkenshouderij

LTO Nederland Vakgroep Varkenshouderij wenst een label te ontwikkelen, waarmee individuele bedrijven aan werknemers kunnen laten zien, dat er sprake is -van beleid gericht op en streven naar– goed werkgeverschap op het bedrijf.

In het project wordt op 25 bedrijven een nulmeting gedaan naar de stand van zaken op het gebied van werkgeverschap.

Op basis van de bevindingen wordt een beleidsplan ontwikkeld met deskundigen. Vervolgens wordt een communicatieplan opgesteld om label en bijbehorende kennis in de sector te verspreiden en wordt een symposium georganiseerd voor werkgevers en werknemers.

In de laatste fase wordt het label uitgezet op 25 bedrijven. Het project beoogt naast de invoering van een label, de kennis over werkgeverschap in de sector te verhogen en te ontsluiten en de bewustwording van diverse arbeidsgerelateerde zaken te verbeteren.

Het project wordt in samenwerking met Stichting Kwalitatief Personeel in de Varkenshouderij, Vakkundig Personeel Oirschot (VPO), ZLTO, LTO Noord en EVZ organisatieadvies uitgevoerd.