Het Beste Idee van Varkensland

Innovatie in de varkenshouderij

Aangevraagd door
Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland BV

Korte beschrijving
De Nederlandse varkenshouderij is volop in beweging. Er is veel maatschappelijke druk om te veranderen naar een diervriendelijker, transparanter en duurzamer productiesysteem.
In 2016 heeft VKON het initiatief genomen voor Het Beste Idee van Varkensland (HBIVV): een onafhankelijk evenement voor de varkenshouderij, gericht op innovatie, samenwerking en verbinding. Juist doordat de sector grote uitdagingen kent, is het zaak de innovatieve dadendrang van de varkenshouderij zichtbaar te maken. Dit project richt zich op verder professionaliseren van HBIVV in de komende jaren.

Wat levert het op
1. Organiseren van 3 jaargangen van HBIVV (2020, 2021 en 2022) waarbij jaarlijks op basis van een tussenevaluatie besloten wordt over het vervolg.
2. Nieuwe innovatieve ideeën en omzetten daarvan in daadwerkelijke haalbaarheidsprojecten (minimaal 3-4 per editie) gericht op daadwerkelijke nieuwe toepassingen
3. Positieve uitstraling. Het creëren van een positieve flow binnen de varkenssector en een betere beeldvorming naar consument en burger.

Meer informatie
Ellen de Lange
www.vkon.nl

Looptijd
December 2019 - september 2022