High Tech voor meer Biodiversiteit

Door inzet van high-tech (sensoren) tot 25% van de bedrijfsoppervlakte extensiveren voor meer biodiversiteit en tegelijk op de resterende oppervlakte met behulp van high-tech de productie te verhogen zodat per saldo op het bedrijf geen extensivering plaatsvindt.

Aangevraagd door Projecten LTO Noord en Wageningen Livestock Research

Korte beschrijving
Biodiversiteit en natuur-inclusieve melkveehouderij zijn op dit moment belangrijke thema’s. Meer biodiversiteit gaat op bedrijven vrijwel altijd gepaard met extensivering van het gehele bedrijf. Dat vraagt om verdienmodellen waarbij hogere prijzen gerealiseerd worden in de markt.
Dit voorstel kiest een andere route. Doelstelling is om door inzet van high-tech (sensoren) tot 25% van de bedrijfsoppervlakte te extensiveren voor meer biodiversiteit en tegelijk op de resterende oppervlakte met behulp van high-tech de productie te verhogen zodat per saldo op het bedrijf geen extensivering plaatsvindt.

Wat levert het op
Vastleggen van de 0-situatie van bodem, opbrengsten en biodiversiteit van Nieuw Stroomland en aan de hand daarvan een kansenkaart voor biodiversiteit & hightech.
Vergroten oppervlakte biodiversiteit & weidevogels tot 10%-25% van totale bedrijfsoppervlakte.Meer informatie
Projecten LTO Noord (C. van Dijk)

Looptijd 2018