Bloeiende akkerranden

Interreg project FABulous Farmers

FABulous Farmers is een EU-project voor landbouwers met als doel gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan te moedigen en zo minder afhankelijk te worden van externe inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

Aangevraagd door
Stichting Collectief Hoeksche Waard

Korte beschrijving
FABulous Farmers is een EU-project voor landbouwers met als doel gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan te moedigen en zo minder afhankelijk te worden van externe inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.
Focus van de activiteiten in de Hoeksche Waard is om te kijken naar de relatie tussen biodiverse akkerranden en de gevolgen daarvan voor insectenpopulaties (natuurlijke bestrijders) en daaraan gekoppeld de mogelijkheden om in de gewassen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Wat levert het op
Het RIVM zal de ecologische prestaties (die blijken uit monitoring) gebruiken in een economische waardering van de geleverde ecosysteemdiensten.

Meer informatie
Stichting Collectief Hoeksche Waard
Mellany Klompe
www.cchw.eu

Looptijd
Tot en met december 2023